Skládané obaly a paletky (tvarový výsek)

0400 | Křížový obal (M)

Jednodílná skládaná kraice s krátkými vnitřními uzavíraími klopami, vnější uzavírací klopa obepíná vrchní a spodní část krabice.

0401 | Křížový obal (M)

Jednodílná skládaná krabice s krátkými vnitřními a s k sobě doléhajícími vnějšími uzavíracími klopami.

0402 | Křížový obal (M)

Jednodílná skládaná krabice s k sobě doléhajícmi vnitřními a vnějšími klopami.

0403 | Křížový obal (M)

Jednodílná skládaná krabice s vntřními klopami vyformovanými do polstru a s k sobě doléhajícími vnějšími klopami.

0404 | Křížový obal (M)

Dvoudílná skládaná krabice sestávající z vnitřního a vnějšího dílu s k sobě doléhajícími klopami.

0405 | Křížový obal (M)

Třídílná skládaná krabice sestávající z vnějšího dílu s k sobě doléhajícími klopami a dvou nasaditelných stranových dílů.

0406 | Skládaný přířez (A)

Přířez klopové krabice (Wrap-Around) s k sobě doléhajícími vnějšími klopami, dodáván neslepen.

0409 | Přířez klopové krabice (M/A)

Jednodílná skládaná krabice s jednou plně se překrývající délkovou stěnou včetně plně se překrývajícch krátkých vnitřních klop, krátká vnitřní a plně se překrývající vnější šířkové klopy.

0410 | Přířez klopové krabice (M/A)

Jednodílná skládaná krabice s jednou plně se překrývajíc dělovou stěnou, krátkými vnitřními a plně se překrývajícími šířkovými klopami.

0411 | Přířez klopové krabice(M/A)

Jednodílná krabice s k sobě doléhájícími klopami délkových stěn, krátkými vnitřními a plně se překrývajícími dvojitými vnějšími klopami čelních stěn.

0412 | Skládaný přířez (M/A)

Jednodílná skládaná krabice se spojovacími a stranovými záložkami na šířkových stranách, k sobě doléhající vnější klopy.

0413 | Skládaný přířez (M/A)

Jednodílná skládaná krabice s šířkovu stranou ve výšce, prodlouženými a překryvajícími se záložkami, stranovými záložkami na šířkových stranách a dvojitou délkovou stěnou.

0415 | Skládaný přířez (M/A)

Jednodílná skládaná krabice se spojovacími záložkami na délkových stranách, stranové záložky na šířkových stranách a k sobě doléhající vnější klopy.

0416 | Krabice s klopovým víkem (M)

Se spojovacími záložkami na šířkových stranách, uzavírací klopy se záložkami vycházejí z délkových stran.

0420 | Krabice s klopovým víkem (M/A)

Se zasouvacím víkem a stranovými klopami na spodním dílu.

0421 | Krabice s klopovým víkem (M/A)

Se zasouvacím víkem, spojovacími záložkami na délkových stranách a ve dně zaaretovanými šířkovými stěnami.

0422 | Paletka (M/A)

Otevřený díl (tray) se spojovacími záložkami na délkových stěnách a ve dně zaaretovanými šířkovými stěnami.

0423 | Paletka (M/A)

Otevřený díl (tray) s prodlouženými spojovacími záložkai na šířkových stěnách a ve dně zaaretovanými délkovými stěnami.

0424 | Paletka (M/A)

Otevřený díl (tray) se spojovacími záložkami na šířkových a délkových stranách a ve dně zaaretovanými délkovými stěnami.

0425 | Paletka (M/A)

Otevřený díl (tray) se spojovacími záložkami na šířkových a délkových stranách a ve dně zaaretovanými šířkovými a délkovými stěnami.

0426 | Krabice s klopovým víkem (M)

Se zasouvacím víkem, stranovými záložkami na víku, spojovacími záložkami na šířkových stranách a ve dně zaaretovanými délkovými stranami.

0427 | Krabice s klopovým víkem (M)

Se zasouvaím víkem, stranovými záložkami a délkovou stranou s aretovacími záložkami na víku, spojovací záložky na délkových stěnách a ve dně zaaretovanými šířkovými stranami.

0428 | Krabice s klopovým víkem (M)

Se zasouvacím víkem, spojovacími záložkami na délkových stěnách a zaaretovanými dovnitř založenými šířkovými stěnami.

0429 | Krabice s klopovým víkem (M)

Se zasouvacím víkem, stranovými záložkami na délkových stěnách a ve dně zaareovanými šířkovými stranami.

0430 | Paletka (M/A)

Otevřený díl (tray) se spojovacími záložkami na šířkových stěnách, aretací stranových stěn založením zesílení okrajů.

0431 | Paletka (M)

Otevřený díl (paletka) se spojovacími záložkami ne délkových těnách, krátké vrchní šířkové klopy, spojovací záložky ukotvené na délkových klopách s aretací.

0432 | Paletka (M)

Otevřený díl (paletka) se spojovacími záložkami na délkových stěnách, krátkými vrchními délkovými klopami s aretací, ve dně zaaretované klopy šířkových stran se zesilovacími záložkami.

0433 | Paletka (M)

Otevřený díl (paletka) se spojovacími záložkami na délkových stěnách, krátké vrchní klopy délkových stran, zaaretované klopy šířkových stran s aretovacími záložkami.

0434 | Paletka (M)

Otevřený díl (paletka) se spojovacími záložkami na délkových stěnách, krátké vrchní klopy délkových klop se šikmo narilovanými aretovacími záložkami.

0435 | Paletka (M/A)

Otevřený díl (paletka) se spojovacími záložkami na délkových stěnách, ve dně zaaretovanými stěnami šířkových stran se stohovacími nosy.

0436 | Paletka (M)

Otevřený díl (paletka) se spojovacími a aretovacími záložkami na stěnách šířkových stran a se stohovacími nosy, krátké vrchní klopy délkových stran s aretovacími záložkami.

0437 | Krabice s víkem (M)

Se spojovacími záložkami na šířkových stranách a aretovacími záložkami a klopami na klopách víka.

0440 | Krabice s víkem (A)

Se stranovými záložkami na víku a s uzavírací záložkou na víku a spodním dílu.

0441 | Krabice s víkem (A)

S krátkým přesahujícím víkem.

0442 | Krabice s víkem (M)

Se zasouvacím víkem, stranovými záložkami a zámečkem na spodním dílu.

0443 | Krabice s víkem (M)

Se zasouvacím víkem a aretovacími záložkami na zadní stěně, stranovými klopami na přední stěně.

0444 | Krabice s víkem (M)

Se zasouvacím víkem a stranovými klopami na zadní stěně jakož i spojovaími záložkami na přední stěně.

0445 | Krabice s víkem (M)

Se zasouvacím víkem, aretovacími záložkami, šířkovými stranami s aretovacími průseky a stranovými klopami.

0446 | Paletka (A)

Paletka na kelímky v různých konstrukčních provedeních.

0447 | Krabice s víkem (M)

Se zasouvacími záložkami na čelních sranách a aretovacími záložkami na víku.

0448 | Paletka (M)

Otevřený díl (paletka) s vnějšími spojovacími záložkami se šikmým rilováním, čtyřbodově lepená.

0449 | Paletka (M)

Otevřený díl (paletka) bez drážek, skládaná, spojovaí záložky s vnějším rilováním, čtyřbodově lepené.

0450 | Paletka (M)

Otevřený díl (paletka) s nezakrytým šikmým rilováním na stranových stěnách, čtyřbodově lepené.

0451 | Paletka (M)

Otevřený díl (paletka) se zakrytým šikmým rilováním na stranových stěnách, čtyřbodově lepené.

0452 | Paletka (A)

Otevřený díl s drážkami na délkových stranách.

0453 | Paletka (A)

Otevřený díl s drážkami na šířkových stranách.

0454 | Paletka (M)

Otevřený díl se spřičujícícmi se zasouvacími šířkoými stranami.

0455 | Paletka (A)

Otevřený díl se spřičujícími se zasouvacími délkovými stěnami.

0456 | Paletka (M)

Otevřený díl se spřičujícícmi se zasouvajícími šířkovými a délkovými stěnami.

0457 | Paletka (M)

Otevřený díl, stranové stěny se zasouvacími zámečky.

0458 | Paletka (M)

Otevřený díl bez spojovacích záložek.

0459 | Paletka (A)

Otevřený díl se šikmými rohy.

0460 | Paletka (A)

Tray s částečně otevřenou šířkovou stranou (na nápoje).

0470 | Krabice s víkem (M)

Se zasouvacím víkem, se spojovacími záložkami na jedné délkové stěně a ve dně zaretovanými šířkovými stěnami.

0471 | Krabice s víkem (M)

Se zasouvacím víkem, s aretovacími záložkami na délkové stěně, která je součástí víka, se spojovacími záložkami na délkové stěně a ve dně zaaretovanými šířkovými stranami.

0472 | Krabice s víkem (M)

Se zasouvacím víkem, se spojovacími záložkami na jedné délkové stěně a s druhým víkem s aretovacími záložkami, ve dně zaaretované šířkové stěny.

0473 | Krabice s víkem (M)

Víko se spojovací záložkou a aretací, s druhým dnem na šířkové straně, s dovnitř posunutými šířkovými stěnami se stranovými klopami.

M = Manuálně
A = Automaticky
M / A = Manuálně nebo automaticky
M + A = Kombinace manuálně / automaticky

Copyright © 2011 www.oktrend.cz