Krabice s víkem

0300 | Krabice s víkem (A/M)

Díl dna i víka s drážkami na délkových stranách.

0301 | Krabice s víkem (A/M)

Dno s drážkami na délkových stranách. Víko s drážkami na šířkových stranách.

0302 | Krabice s víkem (A/M)

Bez spojovacích záložek, zpravidla slepen v rozích páskou.

0303 | Krabice s víkem (M)

Skládací krabice s vysokým víkem, s viditelným šikmým rilováním na stranových stěnách, 2× čtyřbodové lepení.

0304 | Krabice s víkem (M)

Skládací krabice s vysokým víkem, se skrytým šikmým rilováním na stranových stěnách, 2× čtyřbodové lepení.

0306 | Krabice s víkem (A/M)

S krátkým víkem.

0307 | Krabice s víkem (M)

S vysokým víkem, stranové stěny se zasouvacím spojeím.

0308 | Krabice s víkem (M)

Skládací krabice s vysokým víkem, s venkovními spojovacími záložkami se šikmým rilováním, zakryté šikmé rilování, 2× čtyřbodové lepení.

0309 | Krabice s víkem (M)

Skládací krabice s vysokým víkem, krabicové přířezy bez drážek, složené, s venkovními spojovacími záložkami, zakryé šikmé rilování, 2× čtyřbodové lepení.

0310 | Krabice s víkem (A+M)

Sestává z trupu, krátkého skládaného dna a víka, dno a víko k sobě nedoléhají (dno a víko mohou být zhotoveny např. jako skládací díly podle 0303 nebo 0304).

0312 | Krabice s víkem (A/M)

Sestává ze dvou skládaných dílů (podle 0200) a jednoho víka.

0313 | Krabice s víkem (A/M)

Sestává z jedné klopové krabice (podle 0201) a z k sobě doléhajícím dnem a víkem (podle 0310).

0314 | Krabice s víkem (A+M)

Sestává z trupu, dna a víka jako otevřený díl se spojovacími záložkami na délkových stranách a šířkovými stranami zakotvenými ve dnu, analogicky 0422.

0320 | Krabice s víkem (M/A)

Jako teleskopická krabice, sestávající ze dvou skládaných dílů (podle 0200).

0321 | Krabice s víkem (M)

Jako teleskopická krabice, sestávající ze dvou skládaných dílů (krabice s obálkovým dnem bez klop víka).

0322 | Krabice s víkem (M)

Sestává ze dna a víka jako otevřený díl krabice se šikmým rilováním v rohových záložkách a uzamykatelnými stranami se záložkami.

0323 | Krabice s víkem (M)

Sestává ze dna a víka jako otevřený díl krabice se šikmým rilováním v rohových záložkách a uzamykatelnými stranami bez záložek.

0325 | Krabice s víkem (A)

Sestáva z klopové krabice se skrácenými klopami dna i víka, dnem a víkem ze skládaného výseku s dvojitými stěnami, při zavírání dojde k aretaci.

0330 | Krabice s víkem (M/A)

Dno sestávající z otevřené paletky se spojovacími záložkami na šířkových stranách a ve dně zaaretovanými délkovými stranami. Víko sestává z otevřené paletky se spojovacími záložkami na délkových stranách a ve dně zaaretovanými šířkovými stranami.

0331 | Krabice s víkem (M/A)

Dno sestává z otevřeného díl se zaaretovanými délkovými stranami, víko sestává z otevřeného dílu se zaaretovanými šířkovými stranami.

0350 | Krabice s víkem (M)

(Oktabin) sestává z trupu a krátkého skládaného dna a víka, osmiúhelník, se spojovacími záložkami.

0351 | Krabice s víkem (M/A)

(Oktabin) sestává z trupu, krátkého dna a víka, osmiúhelníkový tvar, se spojovacími záložkami na čtyřech stranách, ostatní strany jsou zaaretovány ve dně.

0352 | Krabice s víkem (M/A)

(Oktabin) sestává z trupu, krátkého dna a víka, s rozdílnou délkou / šířkou, osmiúhelníkový tvar, se spojovacími záložkami na čtyřech stranách, čtyři rohy jsou zaaretovány ve dně.

M = Manuálně
A = Automaticky
M / A = Manuálně nebo automaticky
M + A = Kombinace manuálně / automaticky

Copyright © 2011 www.oktrend.cz