Přířezy

0100 | Otevřená vlnitá lepenka v rolích

Otevřená vlnitá lepenka v rolích

0110 | Přířezy vlnité lepenky

Přířezy vlnité lepenky

M = Manuálně
A = Automaticky
M / A = Manuálně nebo automaticky
M + A = Kombinace manuálně / automaticky

Copyright © 2011 www.oktrend.cz