Klopové krabice

0200 | Klopová krabice (M/A)

Klopová krabice s k sobě dolehájícícmi vnějšími klopami dna bez klop víka.

0201 | Klopová krabice (M/A)

Klopová krabice s k sobě doléhajícími vnějšími klopami dna i víka.

0202 | Klopová krabice (M/A)

Klopová krabice s částečně překrývajícími se vnějšími klopami dna a víka.

0203 | Klopová krabice (M/A)

Klopová krabice s plně se překrývajícími vnějšími klopami dna i víka.

0204 | Klopová krabice (M/A)

Klopová krabice s k sobě doléhajícími vnějšími i vnitřními klopami dna a víka.

0205 | Klopová krabice (M/A)

Klopová krabice s k sobě doléhajícími vnitřními a částečně se překrývajícími vnějšími klopami dna a víka.

0206 | Klopová krabice (M/A)

Klopová krabice s k sobě doléhajícími vnitřními a plně se překrývajícími vnějšími klopami dna a víka.

0207 | Klopová krabice (M)

Klopová krabice s dělící mřížkou ve dně a s k sobě doléhajícími vnějšími klopami víka.

0208 | Klopová krabice (M)

Klopová krabice s můstky v klopách dna i víka.

0209 | Klopová krabice (M/A)

Klopová krabice s k sobě doléhajícími vnějšími klopami dna a krátkými vrchními klopami (forma paletky).

0210 | Skládaná krabice (M)

Se zasouvacím dnem a víkem (ukotveným v zadní stěně) a stranovými klopami na těle.

0211 | Skládaná krabice (M)

Se zasouvacím dnem (ukotveným v přední stěně), zasouvacím víkem (ukotveným v zadní stěně) a stranovými klopami na těle.

0212 | Skládaná krabice (M/A)

S k sobě doléhajícími vnějšími klopami dna, zasouvacím víkem a stranovými klopami na těle (dno může být v provedení odpovídajícím 0201 až 0206).

0214 | Skládaná krabice (M/A)

S k sobě doléhajícími vnějšími klopami dna a vrchními dovnitř založenými krátkými klopami víka (dno může být v provedení odpovídající 0201 až 0206).

0215 | Krabice s obálkovým dnem (M)

Krabice se zasouvacím dnem, zasouvacím víkem a stranovými klopami na těle.

0216 | Krabice s obálkovým dnem (M)

Krabice s obálkovým dnem a s k sobě doléhajícími vnějšími klopami víka (dno může být v provedení odpovídající 0201 až 0206). Uzavíraní klop víka může být automatizováno.

0217 | Krabice s obálkovým dnem (M)

Krabice s obálkovým dnem a klopami víka s odnosnými úchyty.

0218 | Skádaná krabice (M)

Klopová krabice s plně se překrývajícími vnějšími klopami dna a klopami víka vyhotovenými s hákovou fixací (dno může být v provedení odpovídající 0201 až 0206).

0225 | Skládaná krabice (M)

Klopová krabice se samonosným dnem a s k sobě doléhajícími klopami víka (dno může být v provedení odpovídající 0201 až 0206).

0226 | Skládaná krabice (M)

Klopová krabice se samo skládajícím se dnem i víkem.

0227 | Skládaná krabice (M)

Se speciálním uzavíráním dna i víka a stranovými klopami na těle.

0228 | Klopová krabice (M/A)

Klopová krabice s dělící mřížkou, s k sobě doléhajícími vnějšími klopami dna a víka (dno a víko může být v provedení odpovídající 0201 až 0206).

0229 | Klopová krabice (M)

Klopová krabice s dodatečnou linkou ohybu (rilem) v klopách dna a víka.

0230 | Klopová krabice (M/A)

Klopová krabice s lepením délkové strany a s k sobě doléhajícími vnějšími klopami dna a víka (dno může být v provedení odpovídající 0201 až 0206).

0231 | Klopová krabice (M/A)

Klopová krabice s lepením šířkové strany a s k sobě doléhajícími vnějšími klopami dna a víka (dno může být v provedení odpovídající 0201 až 0206).

M = Manuálně
A = Automaticky
M / A = Manuálně nebo automaticky
M + A = Kombinace manuálně / automaticky

Copyright © 2011 www.oktrend.cz