Slepené obaly

0700 | Krabice se samosvorným dnem (M)

Bez uzavíracích klop víka.

0701 | Krabice se samosvorným dnem (M)

S plně překrývajícím víkem a s k sobě doléhajícími klopami víka.

0703 | Krabice se samosvorným dnem (M)

S plně překrývajícím dnem a plně překrývajícími vnějšími klopami víka.

0711 | Krabice se samosvorným dnem (M)

S k sobě doléhajícími vnějšími klopami víka.

0712 | Krabice se samosvorným dnem (M)

S k sobě doléhajícími vntřními a vnějšími klopami víka.

0713 | Krabice se samosvorným dnem (M)

Se zasouvacím víkem a stranovými klopami na trupu.

0714 | Krabice se samosvorným dnem (M)

Dno a víko jako krabice se samosvorným dnem bez klop dna / víka.

0715 | Krabice se samosvorným dnem (M)

S vnitřní mřížkou ukotvenou ve dně.

0716 | Krabice se samosvorným dnem (M)

S klopami ve dně, vytrhávací perforací přes délkové a šířkové strany, zasouvacím víkem stranovými klopami na trupu.

0717 | Krabice se samosvorným dnem (M)

Zvláštní odnosné provedení.

0718 | Paletka (M)

Se šikmým rilováním na šířkových stěnách, spřičující se zasouvací délkové stěny a čtyřbodově lepeno.

0747 | Krabice s víkem (M)

Krabice se zasouvacím víkem, stranovými klopami a spodním dílem, zakryté šikmé rilování na přední a stranových stěnách, čtyřbodově lepeno.

0748 | Krabice s víkem (M)

Krabice se zasouvacím víkem, stranovými klopami na spodním dílu, zakryté šikmé rilování na stranových stěnách, čtyřbodově lepeno.

0751 | Paletka (M)

S jednou plně se překrývající délkovou stěnou, stohovacími nosy, šikmým rilováním na šířkových stěnách, čtyřbodově lepeno.

0752 | Krabicový přířez (M/A)

Se spojovacími zámečky na stěnách délkových stran, tvar krabice je tvořen samotnou geometrií konstrukce.

0759 | Krabice s víkem (M)

Krabice se šikmým rilováním na stěnách šířkových stran, čtyřbodově lepeno.

0761 | Krabice s víkem (M)

Krabice s krátkým překrývajícím víkem, zakryté šikmé rilování na stranových stěnách, šestibodově lepeno.

0770 | Paletka (M)

(Tray) se šikmým rilováním na délkových stěnách, výseky ve všech stěnách, čtyřbodově lepeno.

0771 | Paletka (M)

Se šikmým rilováním na délkových stěnách, aretovací záložky na šířkových stěnách, kteé po sestavení paletky vytvoří vyztužení rohů, čtyřbodově lepeno.

0772 | Paletka (M)

Se šikmým rilováním na spojovacích záložkách na délkových stěnách, aretovací šířkové stěny, čtyřbodově lepeno.

0773 | Paletka (M)

Se šikmým rilováním n spojovaích záložkách na šířkových stěnách, stranové záložky na délkových stěnách, čtyřbodově lepeno, klopy víka s aretovaími záložkami.

0774 | Paletka (M)

Se šikmým rilováním na spojovacích záložkách na šířkových stěnách, klopy délkových stran na délkových stěnách, 4-bodově lepeno, klopy víka se aretovacími záložkami.

M = Manuálně
A = Automaticky
M / A = Manuálně nebo automaticky
M + A = Kombinace manuálně / automaticky

Copyright © 2011 www.oktrend.cz