Pevné obaly

0601 | Tvarově pevné krabice (A)

Se spojovacími záložkami na středním dílu a plně překrývajícím víkem.

0602 | Tvarově pevná krabice (A)

Se spojovacími záložkami na středním dílu a plně překrývajícím víkem.

0605 | Tvarově pevná krabice (A)

Se spojovacími záložkami na stranových dílech a k sobě doléhajícícmi klopami víka.

0606 | Tvarově pevná krabice (A)

Se spojovacími záložkami na středním dílu a k sobě doléhajícími klopami víka.

0607 | Tvarově pevná krabice (A)

Se spojovacími záložkami na stranových dílech a plně překrývajícím víkem.

0608 | Tvarově pevná krabice (A)

Se spojovacími záložkami na stranových dílech a plně překrývajícím víkem.

0610 | Tvarově pevná krabice (M/A)

S dovnitř poskládanými spojovacími záložkami na stranovýc dílech, pro šití.

0615 | Tvarově pevná krabice (M/A)

S dvojitými dovnitř poskládanými spojovacími záložkami na stranových dílech, pro šití.

0616 | Tvarově pevná krabice (A)

S ven poskládanými spojovacími záložkami na stranových dílech, pro šití.

0620 | Tvarově pevná krabice (A)

Se spojovacími záložkami na stranových dílech a k sobě doléhajícími klopami.

0621 | Tvarově pevná krabice (M)

Zvláštní tvar, vnitřní prostor je rozdělen do tří částí.

M = Manuálně
A = Automaticky
M / A = Manuálně nebo automaticky
M + A = Kombinace manuálně / automaticky

Copyright © 2011 www.oktrend.cz